ระบบรับเอกสารสำคัญสำหรับนักศึกษา​ใหม่

กรุณาเข้าสู่ระบบ

ถ้าไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน รหัสผ่านคือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่ : ระบบบริการการศึกษา


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4737000 ต่อ 1717, หรือที่ Facebook : งานรับสมัคร